SENASTE ARTIKLARNA
 • Utdelning och bidrag
  images/1/images/1/2013-10/El_7942.JPG

  Avkastningen från Arjeplogs Allmänningsskogars verksamhet går tillbaka till bygden och till delägarna i form av både utdelning och bidrag. Detta har under årens lopp haft stor betydelse för samhällsutvecklingen.

  Under första hälften av 1900-talet bidrog Arjeplogs Allmänningsskogar till exempelvis fattigvård och lön till polisen. Stora summor pengar satsades på utbyggnad av elnätet i kommunen.

  Arjeplogs Allmänningar har även lämnat ekonomiskt stöd till exempelvis Silvermuseets forskningsinstitut och till byggandet av gravkapellet.

  Nu gällande bidragsnormer för allmänningsdelägare är fastställda av stämman 2009 och 2017.

  Generella bestämmelser:
  Bidrag till jord- och skogsbruk utgår endast till fastigheter där styrkt delaktighet i allmänningsskogen föreligger, och får nyttjas endast till sådan fastighet. Bidrag till mervärdesskatt utgår ej.

  Ansökan ska innehålla följande:
  Kopia på faktura
  Kopia på kvitto/betalning
  Fastighetsbeteckning
  Ägarens/ägarnas/ställföreträdarens namn, personnummer, telefonnummer och adress.
  Kontonummer/Bank- eller postgironummer

  För mer information och begäran/ansökan om bidrag, var vänlig kontakta förvaltningskontoret på Lugnetvägen 3 i Arjeplog.

  Postat 2013-10-10 21:15:39