SENASTE ARTIKLARNA
 • Skog
  För den årsvis utförda skogsvården begränsas bidraget till maximalt 100 000 kronor per fastighet och år.
  Bidraget utbetalas efter uppvisande av betald faktura. När det gäller hyggesrensning och röjning ska anmälan göras till Allmänningskontoret för besiktning och godkännande av åtgärderna innan utbetalning kan ske.

  Önskas mer information hänvisas till Allmänningskontoret.


  Bidrag för skogsvårdsåtgärder:

  Röjning: 1 500 kr/ha
  Hyggesrensning: 400 kr/ha
  Markberedning: 75 % av debiterad kostnad
  Plantering: 1,75 kr/plant enligt debiterat plantinköp
  Frösådd: 50 % av debiterad frökostnad
  Stämpling: 50 % av fakturerad och betald kostnad för arbete utfört av företag med F-skattsedel
  Kubikering och sammanställning av SkS: 50 %
  Skyddsdikning: 50 % av fakturerad kostnad för av myndighet godkänd åtgärd.
  Gödselmedel: 50 %

  Skogsbruksplan på delägarfastighet: 50 % av fakturerad kostnad

  Motorsågskörkort:
  Bidrag utgår till allmänningsdelägare med 50 % på betald fakturerad kostnad för kursavgift gällande för motorsågs- och röjsågskörkort.
  Postat 2013-10-10 21:14:58