SENASTE ARTIKLARNA
 • Jaktupplåtelser
  images/1/images/1/2013-09/AAjakt_1930.jpg

  På mark tillhörande Arjeplogs Allmänningar upplåts jakt på småvilt, älg och björn, enligt gällande bestämmelser.
  Jaktkort säljs på Allmänningskontoret i Arjeplog.


  images/1/images/1/2013-09/AAjakten_0977.JPG
  Småviltsjakt:
  Jakt på småvilt sker i enlighet med Jaktstadgan och de jakttider som gäller i länet.
  För delägare i Arjeplogs Allmänningar, samt för kommunbor gäller småviltskortet även för skyddsjakt på räv, mink och mårdhund med godkänd fälla/snara.
  De som bor utanför kommunen kan lösa särskilt jaktkort för skyddsjakt på räv, mink och mårdhund med godkänd fälla/snara. Pris 200 kronor/år.

  images/1/images/1/2013-09/nalle_0470.jpg
  Björnjakt:
  Jakt på björn sker i enlighet med Jaktstadgan och de jakttider som gäller i länet.
  Vid jakt på björn skall alltid jaktledare för respektive område informeras innan jakten påbörjas.
  Kontaktuppgifter till jaktledarna fås via Allmänningskontoret i Arjeplog.

  images/1/images/1/2013-09/AAllm_moose004.jpg
  Älgjakt:
  Älgjakt på mark tillhörande Arjeplogs Allmänningar upplåts endast för delägare. Som delägare jämställs vid jakt- och fiskeupplåtelse delägares make/maka eller sambo samt delägares barn och dessas make/maka eller sambo.
  Allmänningens marker är indelad i 14 olika älgjaktsområden.

  Postat 2013-10-10 21:10:23