SENASTE ARTIKLARNA
 • Vatten och avlopp

  Bidrag utgår med 25 % av kostnaden.
  Maximalt bidrag är 5 000 kronor.
  Åtgärden ska vara godkänd av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
  Nytt bidrag kan utgå efter 10 år.
  Postat 2013-10-10 21:11:58