SENASTE ARTIKLARNA
 • Vägar
  images/1/images/1/2013-10/Vag_7977.JPG

  Mål för bidrag, samt bidragsnorm i enlighet med stämmobeslut 2009/2017:

  1. BIdraget ska främja anläggning och upprustning av vägar som är ändamålsenliga för modernt skogsbruk, dvs vägen ska hålla en geometri som klarar transporter med fullstora lastbilsekipage samt hålla en bärighet för virkestransporter året runt med undantag för tjällossning och regnperioder. Det motsvara Skogsstyrelsens vägklass IIIC.
  2. Bidraget ska bara utbetalas till den del av båtnaden som kan hänföras till jord- och skogsbruk. Som exempel kan det finnas fritidsbebyggelse, fast boende, grustäkter etc som betjänas av vägen men den båtnaden är inte underlag för bidrag. Vid tveksamhet är det upp till Allmänningens styrelse att avgöra båtnaden.

  Bidrag för anläggning av ny skogsbilväg:
  För projektering av skogsbilväg utgår 50 % av kostnaden.
  För anläggning, grusning och sluthyvling utgår 25 % av kostnaden. Maxbidrag 100 000kr/väg.

  Bidrag för upprustning av skogsbilväg:
  Vägen ska efter upprustningen hålla vägklass IIIC
  Upprustningen ska uppfylla Vägverkets krav för "Särskilt driftsbidrag". Bidrag ska inte utgå för normalt vägunderhåll.
  För upprustning av skogsbilväg utgår bidrag med 10 % för samtliga kostnader.

  Allmänt:
  Bidrag utgår inte för momsen.
  Bidrag utgår bara på kostnader som bestyrks av betald faktura.
  Bidrag utbetalas endast på projekt som påbörjats efter 1 januari 2010.
  Vägar som berör flera fastigheter ska ha skriftlig överenskommelse om fördelning av kostnader mellan fastigheterna.
  Samtliga vägprojekt bör besiktigas av Allmänningens personal.
  Ingen bidragsbegränsning föreligger.
  Bidrag utbetalas endast till fysiska delägare.
  Postat 2013-10-10 21:13:04