SENASTE ARTIKLARNA
 • Vår 2013

  images/1/images/1/2014-02/maj2013_00170.jpg

  Arbetet med inloppskanalen går vidare. Erosionsskyddet, 8 000 ton sten, läggs ut.

  images/1/images/1/2014-02/Salla2013-131.jpg

  Kenth Björk från Arjeplogs Allmänningsskogar, samt Erik Lundh och Mika Myllykangas från PEAB diskuterar och planerar inför muddringsarbetena som ska utföras.

  images/1/images/1/2014-02/Salla2013-137.jpg

  I enlighet med det tillstånd och bygglov som beviljats för kraftverket utfördes grävningsarbetet under maj månad, när vattenflödet är som lägst.

  images/1/images/1/2014-02/Salla2-246.JPG

  Grävningsarbete pågick även nedströms kraftverket, och i juni öppnades kanalen ut mot Tjårvesjåkkå.

  images/1/images/1/2014-02/maj2013_0004.jpg

  Turbinen, med en diameter på 2 meter, har tillverkats av Kössler i Österrike och har en beräknad livslängd på 50 år.

  images/1/images/1/2013-07/Kraft_8819.JPG

  Tunneln i anslutning till turbinen går från kvadratisk till rund form. Det handlar om precision, felmarginalen är bara 5 millimeter.

  images/1/images/1/2013-07/kraft_8861.JPG

  Peab har utfört bygget och gjutningsarbetet vid det nya kraftverket. Mats Karlberg och Thomas Larsson är två av de som tillbringat en hel vinter med betong, trä och armeringsjärn vid Sälla.

  images/1/images/1/2014-02/Turbin_8803.jpg

  Långsamt, bit för bit, sänks turbinen ner i kraftverket, genom ett hål i taket. Rikard Karlman ser till att den hamnar rätt.

  images/1/images/1/2014-02/maj2013_0012.jpg

  Monteringen av turbinen var ett teamwork, som krävde ögon och händer både utanför och inne i kraftverket.

  images/1/images/1/2013-07/kraft_8849.JPG

  Turbinen har tillverkats och levererats från företaget Kössler i Österrike. Personal därifrån följde med och tog hand om montering av turbinutrustningen i kraftverket.

  images/1/images/1/2014-02/Salla2-213.JPG

  Kraftverket har en egen transformatorstation som omvandlar strömmen från 700 volt till 22 000 volt. Elströmmen som produceras vid Sälla förbrukas i Arjeplogs samhälle.

  Postat 2014-04-07 18:24:36