SENASTE ARTIKLARNA
 • Allmänningsstämmor 31 maj 2018
  Ordinarie stämmor för Arjeplogs Allmänningar hålls på Hotell Lyktan torsdag 31 maj på Hotell Lyktan.

  Nybyggesallmänningen kl 18.00
  Skogsallmänningen kl 18.30 (mötet inleds med registrering och fika)

  Välkomna!

  Arjeplogs Nybyggesallmänning:

  1. Reglementsenliga ärenden
  2. Bokslut 2017
  3. Övriga frågor

  Arjeplogs Skogsallmänning:

  1. Reglementsenliga ärenden
  2. Bokslut 2017
  3. Fastighetsköp
  4. Revidering bidrag skogsgödsling
  5. Övriga frågor


  Frågor till stämman skall i god tid anmälas till Allmänningskontoret, så att uttömmande svar kan erhållas.
  Handlingar finns tillgängliga på Allmänningskontoret från 23 maj efter kl. 12.00

  Lokalen öppnas kl: 17.30 för registrering Nybyggesdelägare
  Kl 18.30 öppnas lokalen för Skogsallmänningens delägare för registrering och fika.

  OBS förändringar av äganderätt till fastighet som är delaktiga i Allmänningarna SKA anmälas till Allmänningskontoret!
  Postat 2018-05-14 10:34:17